Ano a nejčastěji také smlouvu na dobu neurčitou.

Samozřejmě dostanete tento čas zaplacený. Výše vašeho platu se řídí příslušnou tarifní smlouvou, Spolkovým zákonem o dovolené a Zákonem o pokračování mzdy v případě nemoci.

Jakmile dostane Váš osobní poradce ve Vaší pobočce zprávu o tom, že Vás klientská firma odhlásila, začneme pro Vás okamžitě hledat novou společnost. Nejčastěji to funguje tak, že se s různými zákazníky průběžně vedou rozhovory, aby přechod mezi jednotlivými klientskými firmami proběhl co možná nejplynuleji.

Společnost Interim ZEITARBEIT GmbH se řídí tarifní smlouvou DGB/iGZ a je členem Zájmového sdružení německých pracovních agentur. Podle kvalifikace, která je nezbytná pro Výkon vaší práce budete zařazen(a) do příslušné skupiny/třídy a navíc obdržíte vánoční prémie a příspěvek na dovolenou. Práce o víkendech, svátcích a noční jsou hodnoceny příplatkem.

Pokud se Vám bude líbit práce u naší klientské firmy a ta Vás bude chtít převzít, pomůžeme Vám ve spolupráci s klientem zařídit vše potřebné.

Agenturní pracovníci mají obvykle pevnou pracovní smlouvu.

Jediná zvláštnost: Váš zaměstnavatel není klientský podnik, ve kterém pracujete.

Pracovní smlouva se uzavírá s pracovní agenturou, která je také Vaším zaměstnavatelem.

Pro pracovní agentury platí tarifní smlouvy, které garantují férové platové ohodnocení.

Podle příslušné branže a vykonávané práce je možné získat také příplatky.

To záleží zcela na zákaznické firmě a jejích potřebách.

Práce může trvat jen několik dnů, ale také mnoho týdnů či měsíců.

Záleží na tom, zdali zákazník hledá krátkodobou výpomoc, nebo má pro určité projekty dlouhodobou potřebu personálu.

Kromě vysokého pracovního nasazení, spolehlivosti a zdravé dávky flexibility nepotřebujete v pracovní agentuře zpravidla žádné zvláštní dovednosti.

Personalista Vám pomůže vybrat práci, která odpovídá Vašim dovednostem a schopnostem. Pracovní agentury tudíž nabízí každému férovou příležitost najít si práci.

Chronologicky řazený životopis včetně všech relevantních vysvědčení jsou naprosto nezbytné.

Kromě toho byste nám měli doručit veškeré dokumenty osvědčující Vaší kvalifikaci: vysvědčení z praxe a vedlejších zaměstnání, doklady o dalším vzdělávání, seznam vašich dosavadních povolání atp.

Dbejte na to, aby během pracovního pohovoru došlo nejen na Vaši kvalifikaci, ale také na vaše osobní poměry a situaci.

Dále byste měli dostat řádnou pracovní smlouvu, která obsahuje například řádnou aplikaci tarifních smluv.

O serióznosti pracovní agentury také svědčí časově neomezená licence pro její provoz.

Pracovní agentura (půjčovna) dočasně zapůjčuje své zaměstnance svým zákazníkům (vypůjčitelům). Zákaznická společnost má totiž zpravidla jen časově omezenou potřebu personálu (např. z důvodu vysoké nemocnosti).

Vůbec ne! V pracovní agentuře máte zpravidla pevnou pracovní smlouvu a po skončení jednoho pracovního nasazení u zákazníka dostane přiřazeného jiného zákazníka. Jste tedy normálně zaměstnán a jen čas od času změníte klientský podnik, ve kterém pracujete.

Zatímco zprostředkovatelská společnost má za cíl zprostředkovat pracovníka na pevnou pozici v určité firmě, je agenturní pracovník zaměstnán ve vícero časově omezených pracovních nasazeních u různých zákazníků. Často se ovšem stává, že si klientská firma agenturního pracovníka převezme.

Ano. Pokud jste uzavřeli pracovní smlouvu se společností Interim GmbH, vznikl zaměstnanecký poměr s povinným sociálním pojištěním a vy jste – i když zrovna nepracujete u zákazníka – plně sociálně pojištěný, jako každý jiný zaměstnanec.

Ano, pracovní oblečení od nás dostanete zdarma.

Pokud pro Vás nepřichází v úvahu práce pro pracovní agenturu, můžete využít naší sítě kontaktů na podnikatele a můžeme vám zprostředkovat práci přímo. Tato služba je také zdarma.

Ano, určitě má. Na našich stránkách naleznete seznam aktuálních pracovních nabídek. Pokud si nevyberete, zkusíme vyhledat ideální práci přímo pro Vás. Jen nám dejte vědět!

Je to naše firemní politika, abyste vykonával(a) práci, která odpovídá Vaší kvalifikaci.

Od roku 2012 dostávají agenturní pracovníci v kovozpracujícím a elektroprůmyslu a dále také v chemickém průmyslu zvláštní oborové příplatky. Konkrétně to znamená: pokud budete určitou dobu pracovat u zákazníka z příslušného odvětví, obdržíte kromě své tarifní mzdy, také oborové příplatky. Výše příplatků je pro každé odvětví individuální – více informací naleznete na stránkách iGZ.